چهارشنبه ۲۲ آبانساعت ۱۰:۵۷Nov 2019 13

مرکز بین المللی مطالعات صلح (peace-ipsc.org)

مرکز بین المللی مطالعات صلح 25 اسفند 1394 مرکز بین المللی مطالعات صلح 28 اسفند 1395 مرکز بین المللی مطالعات صلح 28 اسفند 1396 مرکز بین المللی مطالعات صلح 29 اسفند 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 31 فروردین 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 29 اردیبهشت 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 30 خرداد 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 31 تیر 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 30 مرداد 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 30 شهریور 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 30 مهر 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 1 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 4 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 6 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 8 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 9 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 11 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 12 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 13 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 14 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 18 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 19 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 20 آبان 1398 مرکز بین المللی مطالعات صلح 21 آبان 1398 
  ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۱:۰۷    
طی دهه گذشته تولید نفت شیل در جهان به سطحی رسیده که بخشی مهم از تولید نفت جهان را تشکیل می دهد و در تعیین قیمت جهانی نفت نقشی مهم دارد ...
  ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۰:۰۷    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۰:۰۷   + ۱ سایت دیگر  
از سوی دیگر، همه پرسی استقلال کردستان عراق نیز اگرچه تا تشکیل کشور مستقل کردستان راه طولانی و دشواری پیش رو دارد ...
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۵:۰۷    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۶:۰۷    
کارشناس ارشد انرژی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC طی دهه گذشته تولید نفت شیل در جهان به سطحی رسیده که بخشی مهم از تولید نفت جهان را تشکیل می دهد و در تعیین قیمت جهانی نفت نقشی مهم دارد ...
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۰۵:۰۷    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۰:۰۷    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۱۸:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ - ۲۰:۰۶    
پژوهشگر مسائل خاورمیانه
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۱:۰۶    
خشایار نصیر مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC مقدمه طی ماههای اخیر سلب خودمختاری ایالت کشمیر توسط دولت هند در صدر اخبار آسیای جنوبی قرار گرفته است ...
  ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۰۹:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ - ۱۱:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۱۳:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۹:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۲:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۰۴:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ - ۱۰:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۲:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۱۴:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ - ۱۰:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ - ۱۲:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ - ۱۲:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۱:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۰:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ - ۱۸:۰۵    
پژوهشگر مسائل روابط بین الملل
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ - ۰۸:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ - ۱۲:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۰:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۰۹:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۶:۰۵   + ۴ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۵:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۵:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
وحید مژده تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC روز شنبه 6 مهر مردم افغانستان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز رای دهی رفتند ...
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۰:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۰:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۱۳:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۶:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
کارشناس ارشد مسائل ترکیه مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه به عنوان اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود ...
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۰۹:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ - ۰۰:۰۵    
قزاقستان کشوری است که از از نظر وسعت جز ده کشور بزرگ دنیا قرار دارد و سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک قزاقستان قرار گرفته است ...
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۷:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
کارشناس ارشد مسائل ترکیه مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه به عنوان اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود ...
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۰:۰۵    
فاطمه خادم شیرازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC موقعیت جغرافیایی- ژئوپلیتیکی ترکیه در خاورمیانه ،سیاست های حزبی دولت مردان ترک ...
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۲۲:۰۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ - ۱۲:۱۰    
واژگان کلیدی: تقابل ژئواستراتژیک چین و ایالات متحده امریکا
  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ - ۰۸:۱۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ - ۲۰:۱۰    
هفتاد سال پیش با جدایی هند و پاکستان از یکدیگر مساله کشمیر تبدیل یک تنش چندین ساله و چندین دهه ای شده است ...
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۰۱:۱۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - ۰۹:۱۰    
مهرداد علی پور کارشناس ارشد روابط بین الملل مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC با وقوع انقلاب اسلامی در ایران 1979/1357 ...
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ - ۰۲:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۲۲:۱۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۲۲:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - ۲۲:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ - ۱۱:۱۰    
ابوالقاسم شهلایی مقدم مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بعد از خروج ترامپ از برجام با همان سبک و سیاق خودش و بدون توجه به نظر متحدان آمریکا ، معضلی برای اتحادیه ی اروپا ایجاد شد: از طرفی ...
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ - ۰۹:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ - ۰۰:۱۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۲۰:۰۵    
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۱۱:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
پژوهشگر و کارشناس مسائل بین الملل
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۱:۰۰   + ۱ سایت دیگر  
پژوهشگر مسائل ژئوپلتیک
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۱:۰۰   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۱:۰۰    
کشمیر که خود از عدم وجود یک حاکمیت و دولت قطعی در آشوب است در سال های اخیر به عنوان طعمه جدید داعش برای استقرار دولتی نامشروع برامده از داعش قرار گرفته است ...
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ - ۱۸:۰۰    
پژوهشگر مسائل امنیتی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC همکاری سیاسی و راهبردی اسرائیل با هند وستان ریشه در دهه های گذشته و نگاه دو بازیگر به افزایش رابطه با هم داشته است ...
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۲۰:۰۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ - ۲۰:۰۰   + ۵ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۹:۵۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۸:۵۶   + ۱ سایت دیگر  
محسن عزتی پژوهشگر مسائل خاورمیانه مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC دیپلماسی در دنیای امروز ...
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ - ۱۶:۵۶   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین الملل مطالعات صلح- IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ - ۱۴:۵۶   + ۱ سایت دیگر  
محبوبه قائمی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC امارات متحده عربی کشوری در حاشیه خلیج فارس است که از جنوب با قطر و عربستان ، از شرق با عمان و از شمال با خلیج فارس همسایه است ...
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۲۰:۵۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ - ۱۳:۵۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۱۳:۵۲   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۱۱:۵۲   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۹:۵۲    
مریم خالقی نژاد پژوهشگر روابط بین الملل مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۳:۵۲   + ۲ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - ۱۳:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - ۰۸:۵۲    
احمد مرجانی نژاد مترجم، پژوهشگر مسائل بین المللی مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC مقدمه: لحاظ و رصد رویکردهای سیاست خاورمیانه ای روسیه، برای درک ماهیت روابط روسیه- ایران ، ضروری است. ...
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۱:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۱:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۲۱:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ - ۱۶:۵۲    
کارشناس ارشد مسائل امنیتی
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ - ۱۵:۵۲   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ - ۱۵:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۰۹:۵۲   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ - ۱۰:۵۲   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ - ۱۰:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ - ۱۱:۵۲   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۱:۵۱   + ۱ سایت دیگر  
دانشیارپژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مالایا مالزی و محقق پست دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ - ۱۱:۵۱   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۰۶:۵۱    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۱۷:۵۱   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ - ۱۷:۴۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۲۲:۴۴    
تحلیل گر و استاد روابط بین الملل مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC در یک دهه گذشته توجه امریکا به مهار چین در عرصه نظام بین الملل ، آسیا و حوزه اقیانوس آرام رنگ جدی تری به خود گرفته است ...
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۴۴   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۴۴   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۰۹:۴۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۲۲:۴۴   + ۱ سایت دیگر  
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۰۹:۴۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ - ۱۱:۴۴    
تحلیل گر و استاد روابط بین الملل مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC در یک دهه گذشته توجه امریکا به مهار چین در عرصه نظام بین الملل ، آسیا و حوزه اقیانوس آرام رنگ جدی تری به خود گرفته است ...
مشاهده نتایج بیشتر...