پنجشنبه ۲۶ مهرساعت ۲۱:۴۰Oct 2018 18

مرکز بین المللی مطالعات صلح (peace-ipsc.org)

مرکز بین المللی مطالعات صلح 25 اسفند 1394 مرکز بین المللی مطالعات صلح 28 اسفند 1395 مرکز بین المللی مطالعات صلح 28 اسفند 1396 مرکز بین المللی مطالعات صلح 30 فروردین 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 31 اردیبهشت 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 30 خرداد 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 30 تیر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 29 مرداد 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 31 شهریور 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 2 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 3 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 7 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 8 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 9 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 10 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 14 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 15 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 16 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 17 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 20 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 21 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 22 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 23 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 24 مهر 1397 مرکز بین المللی مطالعات صلح 25 مهر 1397 
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۱۳:۱۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ - ۱۲:۱۳    
تحلیلگر حوزه افغانستان مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC انتخابات پارلمانی افغانستان با تاخیری چند ساله در هفته آینده برگزار می شود ...
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ - ۱۴:۱۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۰:۱۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۹:۱۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ - ۲۰:۱۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ - ۰۴:۰۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح -IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۱۰:۰۱    
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ - ۱۰:۰۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ - ۰۹:۵۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ - ۱۴:۵۲    
دکتری جغرافیای سیاسی و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران
  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۱۴:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۴:۵۱    
دکتری جغرافیای سیاسی و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران
  ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - ۱۵:۲۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - ۱۵:۲۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ - ۱۱:۱۹    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۲۱:۱۹    
کارشناس مسایل مصر
  ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۲۰:۱۶    
پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی
  ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۱۵:۱۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۰۹:۲۸    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۰۹:۲۸    
در یک دهه گذشته رزمایش های سالیانه منظم و غیرمنظم در منطقه خاورمیانه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. گفتگوی زیر نگاهی به اهداف و نگاه بازیگران به رزمایش های خاورمیانه دارد.
  ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ - ۱۷:۳۸    
مدرس دانشگاه
  ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۱۸:۳۸    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ - ۱۶:۳۸    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ - ۱۶:۳۸    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ - ۱۶:۵۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ - ۱۷:۵۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۷:۴۷    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۷:۴۷    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۶:۴۶    
ژ yman El-De Logging In...
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ - ۱۶:۴۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - ۰۰:۴۰    
کارشناس ارشد مسائل ترکیه مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC روابط ایران و ترکیه در سالهای اخیر با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است ، اما در ماه های گذشته این روابط وارد ابعاد نوینی شده است ...
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۱۶:۴۰    
ژیلا احمدی پژوهشگر مسائل بین الملل مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC گروه های مسلح شیعه عراق که در خلاء امنیتی پس از تهاجم تحت رهبری ایالات متحده به وجود آمدند ...
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۱۶:۴۰    
پژوهشگر روابط بین الملل
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ - ۱۶:۴۰    
پژوهشگر مسائل ژئوپلتیک
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ - ۱۶:۴۰    
در سالهای اخیر امارات تلاش کرده است نقشی منطقه ای در بحران های منطقه ای چون یمن بازی کند. گفتگوی زیر به بررسی چالش های فراروی نقش منطقه ای امارات پرداخته است.
  ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۱۶:۴۰    
آینده پژوه و کارشناس سیاسی
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۱۸:۲۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - ۱۸:۲۳    
کارشناس مسائل اروپا
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - ۱۷:۲۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ - ۱۸:۲۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ - ۱۷:۲۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - ۱۸:۲۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - ۱۷:۲۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - ۱۷:۲۰    
هویت ملی را می توان مجموعه گرایش ها و نگرش های مثبت نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخش و یکپارچه کننده در سطح یک کشور خواند که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می کند ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - ۱۰:۱۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - ۱۰:۱۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ - ۱۰:۱۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ - ۱۰:۱۶    
از طرفی تجربه تاریخی و منطق توسعه و پیشرفت، کشورها را به این نکته واقف نموده که در جنگ، تنش، التهاب و خصومت و در انزوا و طرد از جامعه جهانی ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۱۹:۱۵    
پژوهشگر مسائل بین الملل
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۱۲:۱۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۰۶:۱۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ - ۰۹:۱۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ - ۱۸:۵۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ - ۱۸:۵۵    
رییس جمهور غنی در سخنرانی پس از اجرای مراسم تحلیف حلقه های سیاست خارجی افغانستان را در پنج حلقه کشور های همسایه ، کشور های اسلامی، کشور های غربی، آسیایی و سازمان های بین المللی تقسیم کرد ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ - ۱۸:۵۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ - ۱۸:۵۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ - ۱۷:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۶:۵۲    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - ۰۹:۵۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ - ۱۷:۵۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ - ۰۹:۵۰    
سیاست خارجی آمریکا در قبال اسلام گرایان سیاسی فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است. در واقع چرخشی در سیاست خارجی آمریکا در قبال اسلام گرایان سیاسی وجود داشته و در ادوار مختلف با توجه به برآمدن رئیس ...
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۱۰:۴۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۰۹:۴۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۰۹:۴۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ - ۰۹:۴۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ - ۱۳:۴۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ - ۰۴:۴۳    
استاد دانشگاه و آینده پژوه
  ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - ۱۷:۴۲    
کارشناس مسائل بین الملل
  ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - ۰۵:۲۵    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ - ۱۴:۲۵    
پژوهشگر دیپلماسی جوانان
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ - ۱۵:۵۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - ۱۵:۴۴    
کارشناس مسائل منطقه
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ - ۱۵:۴۴    
رایزن پیشین فرهنگی ج . ا . ایران در تاجیکستان
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۱۵:۳۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۰۵:۵۸    
وحید قربانی [1] ؛ عیسی مرادی افراپلی [2] مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC مقدمه تحولات سیاسی و نظامی شرق آسیا با سرعت شگرفی یکی پس از دیگری در حال رخ دادن است و کنار هم قراردادن این ...
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - ۱۶:۵۸    
انتهای پیام /*
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ - ۰۴:۵۸    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ - ۱۸:۵۸    
دانشگاه جواهر لعل نهرو
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ - ۲۱:۵۰    
مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ - ۱۵:۱۴    
کارشناس و سفیر پیشین ایران
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ - ۱۶:۰۶    
کارشناس مسائل شبه جزیره
  ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۱۸:۰۷    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ - ۱۶:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ - ۱۶:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ - ۱۵:۰۶    
قدرت الله بهبودی نژاد
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ - ۰۱:۰۶    
دکتر محمد حسن صنعتی
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ - ۰۱:۰۶    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - ۱۸:۰۵    
پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ - ۱۸:۰۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۰۵:۰۳    
پژوهشگر مسائل بین الملل
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۷:۰۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۷:۰۳    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۷:۰۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۰۰:۰۴    
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۸:۰۴    
مرکزبین المللی مطالعات صلح – IPSC
  ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۱۷:۰۵    
مترجم و پژوهشگر مسائل بین الملل
  ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ - ۱۷:۰۵    
آینده پژوه و استاد دانشگاه
مشاهده نتایج بیشتر...