در نظر سنجی اول سئوال شده است که شما با دیدگاه های اقتصادی مطرح شده کدام کاندیدا در مناظره تلویزیونی موافقید؟
نتایج تا بامداد شنبه به شرح زیر بوده که نشان می دهد دکتر عارف با 50 درصد آرا مناظره اول را از نظر مردم، پیروز شده است و پس از او حسن روحانی با 15 درصد در رده دوم قرار گرفت.
نظرسنجی دوم ایسنا در باره عملکرد صداوسیما در مناظره بود که در آن سئوال شده است: «آیا شما با عملکرد صداوسیما در نحوه برگزاری مناظره 8 نامزد ریاست جمهوری موافقید؟»
بله 8.3%
خیر 91.7%