جمعه ۳۰ تیرساعت ۱۷:۳۱Jul 2017 21

پارس نیوز

۱۳۹۱/۱۲/۲۰

آخرین تصمیمات درباره پرداخت یارانه ها درسال 92

به گزارش پارس ،مرتضی تمدن در گفت و گو با ایسنا، در باره آخرین تصمیمات برای پرداخت یارانه ها در سال آینده، افزود: در حال حاضر آنچه که مورد بحث دولت و مجلس است، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست؛ مفهوم این نیست که در اجرای مرحله اول توقفی ایجاد می شود، چراکه مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 92 نیز به همین روال ادامه خواهد داشت. - وی با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها راهی بی بازگشت است، افزود: عدول از بحث یارانه ها به معنای ضربه جدی به اقتصاد ملی است ...