جمعه ۰۸ اردیبهشتساعت ۰۷:۰۸Apr 2017 28
 

رجا نیوز

۱۳۹۱/۰۳/۰۲

- نحوه ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی

تامین اجتماعی به منظور تکمیل نیروهای مورد نیاز در بخش های بیمه ای و درمانی برای استخدام پیمانی 5777 نفر در صندوق تأمین اجتماعی ...