چهارشنبه ۰۱ شهریورساعت ۱۸:۱۴Aug 2017 23

رجا نیوز

۱۳۹۱/۰۳/۰۲

- نحوه ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی

تامین اجتماعی به منظور تکمیل نیروهای مورد نیاز در بخش های بیمه ای و درمانی برای استخدام پیمانی 5777 نفر در صندوق تأمین اجتماعی ...