چهارشنبه ۳۰ خردادساعت ۰۷:۵۲Jun 2024 19
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «نماد معاملاتی»

نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۰:۳۳    
نماد معاملاتی شرکت لعابیران شلعاب آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۰:۳۳    
نماد معاملاتی شرکت پاکسان شپاکسا آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۰:۲۵    
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های بانک تجارت وتجارت، بیمه کارآفرین وآفری، تولید نیروی برق آبادان آبادا، ایران ترانسفو بترانس متوقف خواهند شد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۰:۲۲    
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت خوراک دام پارس غدام ، متوقف خواهد شد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۰۹:۲۷    
نماد معاملاتی شرکت های بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر وکغدیر، تامین سرمایه امین، زامیاد خزامیا، شاهد ثشاهد آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۰۸:۲۴   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی ولیز به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه ب برای شرکت لیزینگ ایران متوقف شد.
بورس نیوز   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۶:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
شرکت فرابورس ایران از آغاز بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت صنایع غذایی مینوشرق خبر داد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۰:۳۲    
نماد معاملاتی شرکت فولاد هرمزگان جنوب هرمز ، متوقف می شود.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۰:۳۲   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی دسانکو ، متوقف می شود.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۰:۳۲   + ۳ سایت دیگر  
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت بانک ملت وبملت متوقف خواهد شد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۰:۲۱    
نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سلیم آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۰۹:۲۹   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت های فولاد آلیاژی ایران فولاژ ، ریخته گری تراکتور سازی ایران ختراک آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۰۹:۱۸    
به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های فولاد خوزستان فخوز، ماشین سازی اراک فاراک، تولید فیبر ایران چفیبر، پرداخت الکترونیک پاسارگاد پی پاد، نفت سپاهان شسپا، بهساز کاشانه تهران ثبهساز آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۱:۵۱   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت ماشین سازی نیرو محرکه تمحرکه ، آماده انجام معامله می باشد.
بورس نیوز   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۱:۳۲    
شرکت فرابورس از آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج نماد معاملاتی موسسه مالی و اعتباری خبر داد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۰:۴۵    
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های توسعه معدنی و صنعتی صبا نور کنور، نفت پارس شنفت متوقف خواهند شد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۰:۴۵   + ۱ سایت دیگر  
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه بانک ملت تملت متوقف خواهد شد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۰:۱۲    
نماد معاملاتی شرکت تولید و صادرات ریشمک ریشمک متوقف می شود.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۰:۰۴    
نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی خارک شخارک، صنایع خاک چینی ایران کخاک، کارخانجات تولیدی شهید قندی بکام آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۰:۰۴    
نماد معاملاتی شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک کیمیاتک آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۹:۴۲    
نماد معاملاتی شرکت سوژمیران فسوژ آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۹:۲۰    
نماد معاملاتی شرکت های بانک سینا وسینا، صنعتی سپنتا فپنتا، گروه مالی شهر آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۸:۱۵   + ۲ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت فولاد آلیاژی ایران فولاژ با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۸:۱۵    
نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران فولاژح با توجه به توقف نماد اصلی متوقف گردید.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۰۸:۱۲   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت لعابیران شلعاب با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۱:۲۱    
نماد معاملاتی شرکت گروه مالی شهر با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۰:۵۶   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت فروسیلیسیم خمین فروسیل ، آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۰:۲۳    
نماد معاملاتی شرکت های داروسازی امین دامین، سرمایه گذاری بوعلی وبوعلی، بیمه ما ، کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا خکمک آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۰:۰۴   + ۴ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت اعتباری ملل وملل آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۰:۰۴    
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های پاکسان شپاکسا، گلتاش شگل متوقف خواهند شد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۹:۲۸   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت های مهرکام پارس خمهر، صنعتی محور سازان ایران خودرو خوساز آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۹:۱۷    
نماد معاملاتی شرکت های بانک پارسیان وپارس، مبین انرژی خلیج فارس مبین، گسترش سوخت سبز زاگرس شگستر، صنایع آذرآب فاذر آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۰۸:۱۱   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی فروژ به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت صنایع فروآلیاژ ایران متوقف شد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۱:۱۷   + ۲ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت بیمه اتکایی تهران رواک 50% تادیه بتهران، متوقف می شود.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۱:۰۶   + ۲ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت سخت آژند ثاژن ، آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۴۴    
نماد معاملاتی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سپرده آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۳۶   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شبصیر ،آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۳۳    
نماد معاملاتی شرکت جوش و اکسیژن ایران فجوش ، متوقف می شود.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۰:۳۳   + ۲ سایت دیگر  
توقف نماد معاملاتی توسن تداوم می یابد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۰۹:۲۷   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی گسترش سوخت سبززاگرس سهامی عام شگستر با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.
بورس نیوز   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۴:۵۲   + ۱ سایت دیگر  
شرکت فرابورس از تغییر پارامتر های بازارگردانی نماد معاملاتی سرمایه گذاری جامی خبر داد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۰:۵۷   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت ایران یاساتایرورابر پاسا آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۰:۳۲    
نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سلیم متوقف می شود.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۰:۲۴   + ۲ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت توزیع داروپخش دتوزیع ، آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۹:۵۱   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت وتجارت با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۹:۲۹    
نماد معاملاتی شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان فلات آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۹:۱۸   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا آماده انجام معامله می باشد.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۹:۱۵   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۹:۱۵   + ۱ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شرکت های حفاری شمال حفاری، لابراتوار های رازک درازک آماده انجام معامله می باشند.
نبض بورس   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۸:۳۴   + ۳ سایت دیگر  
نماد معاملاتی شغدیر تعلیق شد.